Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đang mở bán
Giá: Từ 6 tỷ
 • Số căn: 460
 • Mật độ xây dựng: 39,8%
Đang mở bán
Giá: Từ 6,7 tỷ
 • Số căn: 2000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: Từ 4.5 Tỷ
 • Số căn: 2000
 • Mật độ xây dựng: 43,5
Đang mở bán
Giá: Từ 4.5 Tỷ
 • Số căn: 2000
 • Mật độ xây dựng: 43,5
Đang mở bán
Giá: Từ 4.5 Tỷ
 • Số căn: 2000
 • Mật độ xây dựng: 43,5
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0963364646