AQUA CITY PHOENIX – ĐẢO PHƯỢNG HOÀNG

Trang chủ 

› Căn Hộ 

› Đồng Nai 

› Biên Hòa

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Số căn:
2000
Số block:
Mật độ XD:
30%
Loại hình:
Quy mô:
286 Ha
Số tầng:
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:286 Ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:2023
Tập đoàn Novaland Tập đoàn Novaland
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:286 Ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:2023
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0963364646