Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Số căn:
2000
Số block:
Mật độ XD:
30%
Loại hình:
Quy mô:
117.4 ha
Số tầng:
4
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Shop house Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:4
Quy mô:117.4 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:2023
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Shop house
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:117.4 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:2023
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0963364646